Ochr Arall (1 - Casi Wyn)

  • Play:
  • Year: 2014

Mi wnaethom ofyn 'chydig o gwestiynau wrth Casi cyn iddi recordio sesiwn ar gyfer Ochr 1.

Mi fydd Ochr 1 nôl ar S4C yn yr Hydref.