Ochr Arall (8 - Palenco)

  • Play:

Mi wnaethom eistedd lawr gyda bechgyn Palenco yn fuan ar ôl iddynt berfformio set ar gyfer Ochr 1.

Mi fydd Ochr 1 yn nôl ar S4C yn yr Hydref.